Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

História a súčasnosť NM

Mapa etnickej štruktúry Slovenska. Zdroj: minv.sk, statistics.sk

Slovensko je z etnického hľadiska rôznorodá krajina. Viac ak 10 percent obyvateľstva sa hlási k inej národnosti ako slovenskej. Najpočetnejšou národnostnou menšinou sú Maďari, Rómovia a Rusíni. Cez nasledujúce linky spoznajte históriu, súčasnosť, zvyky a obyčaje národnostných menšín.

Štátny pedagogický ústav vydal publikáciu pod názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa. ŠPÚ informuje, že zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku. Prináša prehľad o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré ich charakterizujú. Vynikajúce a ľahké čítanie pre mladšie, ako aj staršie ročníky.