Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ákos Horony

Životopis

Odborná prax

 • od roku 2018 Člen Mestskej rady v Dunajskej Strede
 • od roku 2018 Člen jazykovej poradnej skupiny za maďarský jazyk na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 • od roku 2015 Predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede pre záležitosti používania jazyka národnostnej menšiny
 • od roku 2014 Poslanec mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • od roku 2010 Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 • 2006 -2010 Asistent poslanca Národnej rady SR
 • 2004 -2006 Asistent štátneho tajomníka, Ministerstvo kultúry SR
 • 2003 -2004 Referent, Mestský úrad, Dunajská Streda
 • 2000 -2003 Umelec na voľnej nohe

Vzdelávanie

 • 2009 právnik (titul: dr.jur.), Katolícka univerzita Pétera Pázmánya, Budapest
 • 1999 umelec (titul: Mgr.art.), Maliarstvo, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 • 1993 maturita, Škola uměleckých řemesel, Brno

Jazykové znalosti

 • Maďarský jazyk - materinský jazyk
 • Anglický jazyk – pokročilý
 • Nemecký jazyk - pokročil