Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Technická podpora a správca obsahu

Správcom obsahu webového sídla www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk je Úrad vlády Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správcu obsahu webu na e-mailovej adrese: webmaster@vlada.gov.sk.