Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ochrana jazykov národnostných menšín