Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Odborné terminologické slovníky v jazykoch národnostných menšín

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 7a ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri vykonávaní jazykového zákona. V predmetnej oblasti Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny zabezpečuje starostlivosť o odbornú terminológiu v jazykoch národnostných menšín, najmä prípravou odborných terminologických slovníkov v jazykoch národnostných menšín.
 
Odborné terminologické slovníky majú slúžiť na zjednodušenie, uľahčenie a zefektívnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku. Určené sú predovšetkým zamestnancom orgánov verejnej správy, ktorí v každodennej komunikácii využívajú jazyky národnostných menšín, ďalej pre tlmočníkov a prekladateľov, ktorí pracujú s odbornými textami z oblasti verejnej správy, ako aj pre občanov, ktorí pri vybavovaní svojich vecí potrebujú používať odborné terminologické výrazy v menšinových jazykoch.
 
Pre vypracovanie terminologických slovníkov bol vytvorený terminologický rámec v štátnom jazyku, ktorý bol prerokovaný všetkými dotknutými rezortmi a predstavuje databázu najfrekventovanejších výrazov a fráz z vybraných oblastí štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky. V roku 2020 slovníky sa rozšírili o ďalšie terminologické výrazy.

 
Doterajšie terminologické slovníky pre maďarský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk vypracovali uznávaní odborníci, ktorí pôsobia ako právnici a jazykovedci v uvedených jazykoch:
 
MAĎARSKÝ JAZYK:
Csaba Cúth                           
Mgr. Ákos Horony                                     
JUDr. Marta Kamonczová                 
PhDr. Gizella Szabómihály               

Mgr.Lívia Solymos
Mgr.Eva Méry

RÓMSKY JAZYK:
PaedDr. Stanislav Cina          
Mgr. Štefan Kaliáš                 
Mgr. Milan Samko, PhD.         
PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.
+ Mgr. Matej Adam (korektúra)       
  
RUSÍNSKY JAZYK:
Mgr. Alena Blichová, PhD.               
Mgr. Martin Dufala                          
JUDr. Bohuslav Harviľák         
Mgr. Jarmila Miková  

doc.PhDr. Anna Plišková, PhD                                                                                                      Peter Medviď           
 
UKRAJINSKÝ JAZYK:
prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
JUDr. Roman Dohovič
PhDr. Štefan Uraz 

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.                                                                                              Mgr. Viktor Bandurčin        
 
Slovenské časti odborných terminologických slovníkov prešli jazykovou korektúrou pána PaedDr. Mateja Považaja, CSc.

Slovníky

Obojsmerné slovensko-maďarské, slovensko-ukrajinské, rusínsko-slovenské  a rómsko-slovenské slovníky je možné odteraz  používať pomocou programu Goldendict pre stolové počítače (s operačnými systémami Windows, Mac OS, Linux), ako prostredníctvom telefónov so systémom android.
Potrebný voľne stiahnuteľný software nainštalujete  z oficiálnych stránok projektu Goldendict. Pre zariadenia so systémom android je možné stiahnúť aplikácie Goldendict alebo Colordict prostredníctvom obchodu Google Play.

Postup inštalácie

Stiahnite si obojsmerné slovensko-maďarské, slovensko-ukrajinské, rusínsko-slovenské a rómsko-slovenské slovníky vo formáte zip.:

Rozbaľte obsah stiahnutého súboru do adresára, v ktorých aplikácia Goldendict hľadá slovníky podľa jednotlivých operačných systémov:
Windows: C:\Program files\goldendict\dic\
Linux: /usr/share/goldendict/dic alebo ~/.goldendict/dic
Mac OS X: /opt/gtk/usr/share/goldendict/dic
Android: Je nutné nahrať slovník na SD kartu alebo do internej pamäte pod zložkou Goldendict
 
Pre menej zdatných užívateľov operačného systému Windows sme pripravili predinštalovanú verziu Goldendict so zabudovanými slovníkmi, pričom postačí stiahnuť a rozbaliť aplikáciu vo formáte zip [ZIP - 23.77 MB].