Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

SOBD 2021

Naj obce (na základe prvej otázky):

  maďarské rusínske rómske ukrajinské nemecké

percentuálne

Jestice

(okr.RS)

95,24%

Ondavka

(okr.BJ)

66,67%

Kesovce

(okr.RS)

75,65%

Olšikov

(okr.ML)

15%

Chmeľnica

(okr.BJ)

7,76%

 v absolútnych č.

Komárno (okr.KN )

17 696

Medzilaborce (okr.ML)

1669

Jarovnice (okr.SB)

4176

Prešov

(okr.PO)

576 

Medzev ( okr.KS)

    216

 Naj dvojitá identia :  
  maďarská rusínska rómska ukrajinská nemecká
počet obyv. s dvojitou identitou Nové Zámky 1056 Humenné 2342 Bystrany 2948

Prešov

109

Bratislava-Staré mesto 253

Súhrnná tabuľka o národnostiach a materinskom jazyku

  národnosť 2021 2.národnosť I.a II. národnosť spolu materinský 2021 národnosť 2011 materinský 2011 rozdiel národnosť vs. materinský jazyk 2021
  abs. % abs. % abs. % abs % abs. % abs. %  
 maďarská 
422065 7,75 34083 11,13 456148 8,4 462 175 8,48 458 467 8,5 508 714 9,4 -6027
rómska 67179 1,23 88985 29,06 156164 2,9 100 526 1,84 105 738 2 122 518 2,3 55638
rusínska  23746 0,44 39816 13 63562 1,2 38 679 0,71 33 482 0,6 55 469 1 24883
česká 28996 0,53 16715 5,46 45711 0,8 33 864 0,62 30 367 0,6 35 216 0,7 11847
ukrajinská  9451 0,17 1586 0,52 11037 0,2 7608 0,14 7430 0,1 5689 0,1 3429
nemecká 3318 0,06 5255 1,72 8573 0,2 3959 0,07 4690 0,1 5186 0,1 4614
 moravská 
1098 0,02 951 0,31 2049 0,0 no data no data 3286 0,1 no data no data  
 poľská 
3771 0,07 1511 0,49 5282 0,1 3821 0,07 3084 0,1 3119 0,1 1461
 ruská 
3245 0,06 4871 1,59 8116 0,1 4947 0,09 1997 0 no data no data 3169
 bulharská 
1106 0,02 446 0,15 1552 0,0 907 0,02 1051 0 132 0 645
chorvátska  967 0,02 1034 0,34 2001 0,0 923 0,02 1022 0 1234 0 1078
srbská  1084 0,02 792 0,26 1876 0,0 1229 0,02 698 0 no data no data 647
židovská  596 0,01 1242 0,41 1838 0,0 273 0,01 631 0 460 0 1565
nezistená 295558 5,42         312 364 5,73 382 493 7 405 261 7,5  
spolu 566622   306 175*   763 909**   658 911   651 943   737 737