Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Kontakty

Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Mgr.art; dr.jur. Ákos Horony

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
02/20925165

Zoltán Kovács

vedúci sekretariátu
02 / 209 25 164,

Petra Beňušková

02 / 209 25 165

Andrea Hubinová

02/ 209 25 117

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Andrea Brunnerová

riaditeľka odboru
02 / 209 25 261

Kristína Pekárová

02/ 209 25 928

Renáta Sándorová

02 / 209 25 672

Lucia Pečovská

02/ 209 25 280