Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Kontakty

PhDr. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Tel.: 02 / 209 25 165

Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Zoltán Kovács

vedúci sekretariátu
02 / 209 25 164, +421 918 407 223

Petra Beňušková

02 / 209 25 165

Andrea Hubinová

02/ 209 25 117

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Andrea Brunnerová

riaditeľka odboru
02 / 209 25 261

Renáta Sándorová

02 / 209 25 672

Mgr. Radka Kováčová

02 / 209 25 133