Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rámcový dohovor a Európska Charta

 

Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov- Stránka MZV 

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín je jedným najkomplexnejším dohovorom Rady Európy a jeho účelom je ochrana práv národnostných menšín. Slovenská republika  sa podpisom dohovoru v roku 1995 (pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 160/1998 Z. z.) zaviazala podporiť rovnosť osôb patriacich k národnostným menšinám vo všetkých oblastiach spoločenského života a umožniť ochraňovať a rozvíjať ich kultúru a identitu.

 

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je zmluva prijatá niektorými krajinami Rady Európy na ochranu historických regionálnych alebo menšinových jazykov Európy. Charta poskytuje štátom množstvo nástrojov ako ochraňovať a rozvíjať historické regionálne alebo menšinové jazyky. Slovenská republika pristúpila k Charte v roku 2001 (pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 588/2001 Z. z.).

Príručky o jazykových právach

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekretariátom Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy v Štrasburgu a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravil príručky o jazykových právach pre občanov Slovenskej republiky používajúcich maďarský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk tzv. Language Guides. Text príručky bol preložený v úzkej súčinnosti s členmi Poradnej skupiny splnomocnenca pre zabezpečenie zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín.

Jazykové príručky vznikli prioritne pre užívateľov uvedených menšinových jazykov a sú akýmsi sprievodcom ustanoveniami jazykovej charty, ktoré je Slovenská republika povinná dodržiavať vo vzťahu k jednotlivým menšinovým jazykom. Najnovšie jazykové príručky boli vo februári 2022 publikované aj na webovom sídle Rady Európy v časti: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/language-guides 

Romani in Slovakia |  Rromani chib andi Slovakijakeri Republika

  • Rusínčina na Slovensku

Ruthenian in Slovakia  |  Русиньскый язык в Словацькій републіцї

Okrem vyššie uvedených najnovších jazykových príručiek sú na stránke Rady Európy dostupné aj jazykové príručky pre používanie českého, chorvátskeho, nemeckého a poľského jazyka na Slovensku.

  • Chorvátčina na Slovensku

Croatian in Slovakia  |  Hrvatski u Slovačkoj

  • Čeština na Slovensku

Czech in Slovakia  |  Čeština na Slovensku

  • Nemčina na Slovensku

German in Slovakia  |  Deutsch in der Slowakei

  • Poľština na Slovensku

Polish in Slovakia  |  Polski język na Słowacji

Monitorovacie správy a iné dokumenty 

Správy o implementácii Rámcového dohovoru a Európskej charty menšinových jazykov za Slovenskú republiku nájdete TU.

Rezolúcia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru v maďarskom jazyku [DOCX - 24.59 kB]

Rezolúcia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru v ukrajinskom jazyku [DOCX - 23.40 kB]

Rezolúcia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru v rómskom jazyku [DOCX - 21.01 kB]

Rezolúcia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru v nemeckom jazyku [DOCX - 25.99 kB]​​​​​​​


The english version of the monitoring of the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities can be found here.
The European Charter for Regional or Minority Languages is also available in English. For more information click here.

Jazyková rozmanitosť Európy