Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vítam Vás,
som László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. Do mojej pôsobnosti patrí podpora a rozvoj práv národnostných menšín žijúcich na Slovensku a zlepšenie ich postavenia. Viac ako 10 % obyvateľov Slovenska patrí k 13 národnostným menšinám a svojím jazykom a kultúrou prispievajú k rôznorodosti našej krajiny. Príjmite pozvanie na moju stránku a spoznávajme spolu naše menšiny.

Üdvözlöm!
Bukovszky László vagyok, a kormány kisebbségi kormánybiztosa. Hatáskörömbe tartozik a Szlovákiában élő kisebbségek jogainak betartása, bővítése, valamint helyzetük javítása.Szlovákia lakosságának több mint 10 %-a a hivatalosan elismert 13 nemzeti kisebbség tagja, amelyek nyelvükkel és kultúrájukkal hozzájárulnak az ország sokszínűségéhez. Ismerjük meg közösen egymás kultúráját.

Mište avľan,
vičhinav man László Bukovszky, o zorardo manuš rajipnastar SR vaš o nacijonalna minoriti. Miri buťi hin te pomožinel the te vazdel o čačipena, save phiren le nacijonalno minoritenge so bešen pre Slovačťiko, the te lačharel lengri pozicija. Buter sar 10 % manušendar pre Slovaťiko hine andal o 13 nacijonalna minoriti, peskre čhibenca the kulturaha buchľaren o averipena andro amaro them. Vičhinav tumen te aven pre miri sera, kaj šaj jekhetanes prindžaras amare minoriti.

Витам Вас!
Єм Ласло Буковскый, повноміцный влады СР про народностны меншыны. До актівіт моёго дїяня належыть підпора і розвой прав народностных меншын жыючіх на Словеньску і злїпшіня їх поставлїня. Веце як 10 % жытелів належыть меджі 13 народностных меншын і із своїм языком і културов приспівають ку різности нашой країны. Приймите позваня на мою странку і спознавайме вєдно нашы меншыны.

Вітаю Вас,
мене звати Ласло Буковський, я уповноважений Уряду СР в справах національних меншин. В мої компетенції входить підтримка та розвиток прав національних меншин, які проживають в Словаччині і покращання їхнього статусу. Понад 10 % населення Словаччини належить до 13-ти національних меншин і своєю мовою та культурою сприяють різноманітності нашої країни. Прийміть запрошення на мою сторінку і пізнаваймо разом наші меншини.

Ich begrüße Sie,
ich bin László Bukovszky, Bevollmächtigter der Regierung der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten. Ich bin daran beteiligt, die Rechte der in der Slowakei lebenden nationalen Minderheiten zu fördern und zu entwickeln und ihren Status zu verbessern. Mehr als 10% der Bevölkerung der Slowakei gehört zu den 13. nationalen Minderheiten, und ihre Sprache und Kultur tragen zur Vielfalt unseres Landes bei. Erhalte eine Einladung zu meiner FB-Seite und lasst uns unsere Minderheiten zusammen besser kennenzulernen.

skhuromrueuade

Tlačové správy

Všetky tlačové správy