Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Moravská národnostná menšina

Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názovspomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.
 
V roku 822 sa teda po prvý raz spomínajú akísi Moravania, zrejme sa tým mysleli práve tieto kmene. V roku 833 pripojením Nitrianskeho kniežatstva vytvorili Veľký štát, neskôr nazývaný Veľká Morava. Označenie Moravania v súvislosti s obyvateľmi Veľkej Moravy sa používalo popri označeniu Sloveni.
 
Dnes sú Moravania zastúpení radom svojráznych etnografických skupín, z ktorých najznámejší sú Hanáci, Lasi, Valasi, Moravskí Slováci a Horáci. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so západoslovenskými nárečiami.
V oblasti podpory a zachovania kultúry moravskej národnostnej menšiny na Slovensku pôsobia občianske združenia Moravský kultúrny zväz, Morava Krásna Zem a hudobná skupina Moravan.
 
Medzi hlavné, najdôležitejšie kultúrne aktivity, podujatia a výstupy v oblasti kultúry moravskej národnostnej menšiny patria Moravské jaro a Dedičstvo Moravanov – kultúrne podujatia zamerané na folklórne zvyky pri vítaní jari, Stretnutie Moravanov pri príležitosti príchodu sv. Cyrila a Metoda, Kultúrne podujatia pripomínajúce moravské korene – Moravská hodobná tour, či Moravské besedy. Významne miesto má festival moravskej kultúry - Morava Krásna Zem, ktorý organizuje rovnomenné občianske združenie Morava krásna zem, a to každý rok, už od roku 2013.
Moravania žijúci na Slovensku používajú slovenský, prípadne český jazyk, ktoré sa vyvinuli zo staroslovienčiny, pôvodného jazyka Moravanov. Na Slovensku neexistuje národnostné školstvo špeciálne pre moravskú národnostnú menšinu.