Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostnémenšiny. Sumarizuje doterajší vývoj v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín, pomenúva oblasti, v ktorých nastal progres, ako aj tie, v ktorých zatiaľ pretrvávajú rezervy či nedostatky.

  • za roky 2021-2022

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2021-2022 [PDF - 1.45 MB] (anglická verzia správy [PDF - 2.02 MB])

  • za roky 2019 - 2020

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 - 2020 [PDF - 2.20 MB] (anglická verzia správy [PDF - 3.17 MB])

  • za roky 2017 - 2018

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018 [PDF - 3.34 MB] (anglická verzia správy [PDF - 3.23 MB])

  • za rok 2016

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016 [PDF - 7.54 MB] (anglická verzia správy [PDF - 7.32 MB])  

  • za rok 2015

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 [PDF - 2.34 MB] (anglická verzia správy [PDF - 1.88 MB])  

  • za rok 2014

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014 [PDF - 2.68 MB] (anglická verzia správy [PDF - 3.27 MB])

  • za rok 2013

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013 [PDF - 2.74 MB] (anglická verzia správy [PDF - 1.36 MB])