Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Členovia

Predseda výboru
Ákos Horony, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
Ondrej Pöss, člen výboru za nemeckú národnostnú menšinu

Tajomníčka výboru
Kristína Pekárová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Členovia výboru komory za národnostné menšiny s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú menšinu:

 • Gyula Bárdos
 • Július Haraszti
 • Ábel Ravasz
 • Klaudia Szekeres
 • Géza Tokár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Marián Balog
 • Zuzana Havírová
 • Vojtech Szajkó
 • Juraj Vozár

za českú národnostnú menšinu:

 • Jiří Zaťovič
 • Hana Zelinová

za rusínsku národnostnú menšinu:

 • Peter Medviď
 • Milan Ján Pilip
 • Martin Karaš

za ukrajinskú národnostnú menšinu:

 • Pavol Bogdan
 • Anton Novák

za bulharskú národnostnú menšinu:

 • Diana Dobrucká

za chorvátsku národnostnú menšinu:

 • Radoslav Jankovič

za moravskú národnostnú menšinu:

 • Ján Chúpek

za poľskú národnostnú menšinu:

 • Katarzyna Iwona Bielik

za ruskú národnostnú menšinu:

 • Natália Balanová

za srbskú národnostnú menšinu:

 • Rajko Salihbegovič

za židovskú národnostnú menšinu:

 • Matej Beránek

za vietnamskú národnostnú menšinu:

 • Viet Nguyen

Členovia výboru komory za ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom

 • Mário Maruška, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Kálmán Petőcz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Jana Vallová, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Barbara Illková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Branislav Ondruš, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
 • Katarína Roskoványi, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Alexander Daško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Simona Zacharová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Stále prizývaní členovia výboru bez hlasovacieho práva

 • Zuzana Števulová, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
 • Alena Kotvanová, Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
 • verejná ochrankyňa práv/verejný ochranca práv
 • Bogdana Micovčinová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Attila Lovász, Rozhlas a televízia Slovenska
 • podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť
 • Veronika Fishbone Vlčková, Nadácia Milana Šimečku
 • Tomáš Hrustič, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
 • Attila Agócs, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Béla Keszegh, Únia miest Slovenska
 • József Berényi, Združenie samosprávnych krajov SK 8

Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú mešinu:

 • Katalin Hodossy
 • Rudolf Mézes
 • Hajnalka Polgár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Marek Rigó

za českú národnostnú menšinu:

 • Jaroslav Kníž
 • Dagmar Takácsová

za rusínsku národnostnú menšinu:

 • Matúš Dopiriak
 • Peter Štefaňák

za ukrajinskú národnostnú menšinu:

 • Miriam Božíková
 • Ľudmila Ražina

za bulharskú národnostnú menšinu:

 • Radostina Doganova

za chorvátsku národnostnú menšinu:

 • Jozefína Daničová

za moravskú národnostnú menšinu:

 • Jana Muráňová

za nemeckú národnostnú menšinu:

 • Erika Kőnig

za poľskú národnostnú menšinu:

 • Karolina Anna Bielik

za ruskú národnostnú menšinu:

 • Svetlana Borbelyová

za srbskú národnostnú menšinu:

 • Mile Vasiljevič

za židovskú národnostnú menšinu:

 • Juraj Weiss

za vietnamskú národnostnú menšinu:

 • Hoa Nguyen Thi