Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Členovia

Predseda výboru
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
Ondrej Pöss, člen výboru za nemeckú národnostnú menšinu

Tajomníčka výboru
Andrea Brunnerová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Členovia výboru komory za národnostné menšiny s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú menšinu:

 • Gyula Bárdos
 • Július Haraszti
 • Ábel Ravasz
 • Klaudia Szekeres
 • Géza Tokár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Alexander Daško
 • Zuzana Havírová
 • Vojtech Szajkó
 • Juraj Vozár

za českú národnostnú menšinu:

 • Jiří Zaťovič
 • Hana Zelinová

za rusínsku národnostnú menšinu:

 • Peter Medviď
 • Milan Ján Pilip

za ukrajinskú národnostnú menšinu:

 • Pavol Bogdan
 • Anton Novák

za bulharskú národnostnú menšinu:

 • Diana Dobrucká

za chorvátsku národnostnú menšinu:

 • Radoslav Jankovič

za moravskú národnostnú menšinu:

 • Ján Chúpek

za poľskú národnostnú menšinu:

 • Katarzyna Iwona Bielik

za ruskú národnostnú menšinu:

 • Natália Balanová

za srbskú národnostnú menšinu:

 • Rajko Salihbegovič

za židovskú národnostnú menšinu:

 • Matej Beránek

Členovia výboru komory za ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom

 • Viera Leščáková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Kálmán Petőcz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Adrián Jenčo, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Barbara Illková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Anna Verešová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Marián Filčík, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Stále prizývaní členovia výboru bez hlasovacieho práva

 • Jarmila Vaňová, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
 • Alena Kotvanová, Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
 • verejná ochrankyňa práv/verejný ochranca práv
 • Bogdana Micovčinová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Attila Lovász, Rozhlas a televízia Slovenska
 • podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť
 • Nina Galanská, Nadácia Milan Šimečku
 • Tomáš Hrustič, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
 • Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Béla Keszegh, Únia miest Slovenska
 • József Berényi, Združenie samosprávnych krajov SK 8

Náhradníci členov výboru s hlasovacím právom

za maďarskú národnostnú mešinu:

 • Katalin Hodossy
 • Rudolf Mézes
 • Hajnalka Polgár

za rómsku národnostnú menšinu:

 • Marián Balog
 • Marek Rigó
 • Mikuláš Lakatoš
 • Viliam Tankó

za českú národnostnú menšinu:

 • Jaroslav Kníž
 • Dagmar Takácsová

za rusínsku národnostnú menšinu:

 • Martin Karaš
 • Peter Štefaňák

za ukrajinskú národnostnú menšinu:

 • Miriam Božíková
 • Ľudmila Ražina

za bulharskú národnostnú menšinu:

 • Radostina Doganova

za chorvátsku národnostnú menšinu:

 • Jozefína Daničová

za moravskú národnostnú menšinu:

 • Jana Muráňová

za nemeckú národnostnú menšinu:

 • Erika Kőnig

za poľskú národnostnú menšinu:

 • Karolina Anna Bielik

za ruskú národnostnú menšinu:

 • Svetlana Borbelyová

za srbskú národnostnú menšinu:

 • Mile Vasiljevič

za židovskú národnostnú menšinu:

 • Juraj Weiss