Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy podľa čl. 3 písm. f) Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Za roky 2021-2022

Za roky 2019-2020

Za roky 2017-2018

Za rok 2016

Za rok 2015

Za rok 2014

Za rok 2013

Za rok 2012