Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zoznam kandidátov na člena/členku výboru za vietnamskú a rusínsku národnostnú menšinu

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV

(v abecednom poradí)

Kandidáti / kandidátky na člena/členku výboru

za vietnamskú národnostnú menšinu:

 

č. poradia:

Meno a priezvisko kandidáta / kandidátky

 1.  

Viet Nguyen

ZOZNAM KANDIDÁTOV

(v abecednom poradí)

Kandidáti / kandidátky na náhradníka / náhradníčku člena výboru

za vietnamskú národnostnú menšinu:

 

č. poradia:

Meno a priezvisko kandidáta / kandidátky

 1.  

Hoa Nguyen Thi  

 

ZOZNAM

ZAREGISTROVANÝCH NÁRODNOSTNÝCH ORGANIZÁCIÍ

(v abecednom poradí)

Zaregistrované národnostné organizácie:

č. poradia:

Názov národnostnej organizácie

 1.  

Komunita Vietnamcov v Košickom kraji

 1.  

Slovensko - Vietnamská obchodná komora

 1.  

Únia Vietnamských žien na Slovensku

 1.  

Vietnamská komunita na Slovensku

 1.  

Zväz slovensko-vietnamského priateľstva

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kandidáti / kandidátky na člena/členku výboru

za rusínsku národnostnú menšinu:

 

č. poradia:

Priezvisko a meno kandidáta / kandidátky

 1.  

Karaš Martin

ZOZNAM KANDIDÁTOV

(v abecednom poradí)

Kandidáti / kandidátky na náhradníka / náhradníčku člena výboru

za rusínsku národnostnú menšinu:

 

č. poradia:

Priezvisko a meno kandidáta / kandidátky

 1.  

Dopiriak Matúš

ZOZNAM

ZAREGISTROVANÝCH NÁRODNOSTNÝCH ORGANIZÁCIÍ

(v abecednom poradí)

Zaregistrované národnostné organizácie:

č. poradia:

Názov národnostnej organizácie

 1.  

Folklorovo

 1.  

„Kameň“ Kamienka

 1.  

molody.Rusyny

 1.  

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

 1.  

Rusínska obroda na Slovensku

 1.  

Rusyn Media

 1.  

Ruthenia ensemble

 1.  

Umelecký klub Prospecta