Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zasadnutie pracovnej skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa dnes za účasti predstaviteľov Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť legislatívne zmeny umožňujúce označovanie železničných staníc a zastávok v jazykoch národnostných menšín na jazykovo zmiešaných územiach Slovenska.