Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Zahraničné skúsenosti nám pomôžu pripraviť dobrý menšinový zákon

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky usporiadal koncom januára medzinárodnú konferenciu pod názvom Menšinové práva a ich legislatívna úprava. Konferencia nadviazala na podobné odborné podujatia z minulosti a na súčasný proces prípravy menšinového zákona, ktorý naberá jasné kontúry.

Úrad splnomocnenca pri príprave komplexného menšinového zákona už niekoľko mesiacov intenzívne spolupracuje s predstaviteľmi národnostných menšín a odborníkmi na menšinové právo. Tento proces sa dostal do podoby finálnej pracovnej verzie a začala sa širšia debata o potrebe jednotlivých obsahových cieľov.

Hlavným zámerom konferencie bolo v troch paneloch predstaviť legislatívne zabezpečenie práv menšín pred novembrom ‘89 a snahy o ich rozvoj v demokratických pomeroch, legislatívne riešenia práv menšín v zahraničí (Nemecko, Maďarsko, Srbsko) a v základných obrysoch predstaviť pracovný návrh, ktorý dá priestor očakávaniam menšín. Jednotliví panelisti, ale aj diskutéri vyzdvihli potrebu uceleného zákona a ocenili pripravovaný materiál. Viacerí pripomínali, že je potrebné nájsť také univerzálne riešenia, ktoré budú adekvátne pre všetky menšinové komunity.

Splnomocnenec Bukovszky ubezpečil všetkých, že pri príprave zákona sa myslí na špecifické postavenie každej menšiny. Pripravovaná pracovná verzia návrhu zákona vychádza aj zo zahraničných skúseností, ktoré boli zavedené v minulosti s cieľom garantovania menšinových práv a posilnenia identity príslušníkov národnostných menšín.

“Snažíme sa predísť tomu, aby sme zopakovali chyby, ktoré nastali pri presadzovaní menšinových práv v iných krajinách. Myslím si, že do diskusie ponúkame vecný materiál. Očakávam, že všetci zainteresovaní sa postavia k ďalšej diskusii zodpovedne, vecne, bez emócií a zbytočných vášní,“ zdôraznil Bukovszky. 

Záznam z konferencie