Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vyhlásenie splnomocnenca Bukovszkeho

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je príležitosťou pripomenúť si tragický osud Židov tzv. slovenského vojnového štátu. 9. septembra 1941 vydala vláda vojnového slovenského štátu nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex. Prijatím Židovského kódexu, pred 82 rokmi, bola zavŕšená snaha vtedajšej slovenskej politickej reprezentácie o vylúčenie a odstránenie židovských občanov z politického a spoločenského života. Tiež to bol prvý impulz na ich fyzickú likvidáciu. Desaťtisíce židovských obetí na Slovensku boli výsledkom šialenej politiky elít vojnového slovenského štátu.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László Bukovszky pri príležitosti pamätného dňa pripomína, že história už nespočetnekrát dokázala, aké krehké sú základné ľudské hodnoty a demokratické princípy, a ako je ľudstvo schopné otočiť sa voči svojim blízkym. „Našou úlohou je, aby sme nezabúdali a stále pripomínali tragické udalosti holokaustu a rasového násilia, ktoré viedli k najväčšej tragédii ľudstva. Toto tragické memento nám pripomína, ako sa civilizovaná spoločnosť môže zmeniť na predstaviteľa zla. Napriek tomu, že žijeme v právnom štáte, je potrebné neustále chrániť demokratické hodnoty. Zlo v minulosti zavinili konkrétni ľudia, a preto nemôžeme nenávisť a intoleranciu v našej spoločnosti nechať bez povšimnutia ani teraz. Je to naša spoločná zodpovednosť a nikto sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka.” zdôraznil Bukovszky.