Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vláda schválila interpretáciu výsledkov sčítania

Vláda SR na stredajšom zasadnutí schválila uznesením interpretáciu výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcu sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľov ako súčet obidvoch národnostných kategórií, ktorú predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. 

Minuloročné sčítanie vyvolalo u niektorých politikov silný odpor proti zavedeniu otázky o ďalšej národnosti. Hlavným argumentom bola ich mylná domnienka, že ďalšia otázka môže uškodiť niektorým menšinám a môžu byť obmedzené ich jazykové práva.

Tieto obavy sa nenaplnili a po sčítaní máme detailnejší etnický obraz Slovenska. „Na sčítanie sme sa pripravovali niekoľko rokov a do procesu sme zapojili zástupcov všetkých menšín, a tiež široké spektrum odborníkov. Výsledky nás vôbec neprekvapili. Máme k dispozícii údaje, ktoré sme predpokladali, a o ktoré sa môžu jednotlivé menšiny, štát ale aj  samosprávy opierať. Som rád, že naše úsilie nevyšlo nazmar a dnes môžeme pokračovať v posilnení menšinových práv“, zdôraznil Bukovszky.

Schválenou interpretáciou vláda deklarovala svoj kladný postoj k národnostným dátam. Schválený interpretačný rámec dala vláda na vedomie všetkým aktérom menšinovej politiky, aby mohli prípadne realizovať ďalšie pozitívne kroky.  Najväčším prínosom uznesenia vlády však je, že uložilo gestorovi menšinového jazykového zákona, t. j.  vedúcemu Úradu vlady SR a splnomocnencovi Bukovszkemu vypracovať do konca júla nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva.

Na základe výsledkov sčítania a schválenej interpretácie sa v novom vykonávacom predpise zvýši počet menšinových obcí o 157. Menšinové jazykové práva sa rozšíria hlavne pre rusínsku a rómsku národnostnú menšinu. Ale bude to mať pozitívny dopad aj na maďarskú a nemeckú menšinu.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky poznamenal, že schválenie interpretácie je pozitívnym signálom pre menšiny. „Prijaté uznesenie vlády ma obrovskú symboliku, ale aj skutočnú hodnotu, keďže po desiatich rokoch sa má 15-percentné kvórum zaviesť až teraz, po vydaní nového nariadenia vlády”.