Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Vietnamci chcú byť oficiálne uznanou národnostnou menšinou

Vietnamská komunita sa už niekoľko rokov snaží o uznanie za národnostnú menšinu. Táto diskusia sa po sčítaní obyvateľstva 2021 zintenzívnila. Slovensko naposledy uznalo dve národnostné menšiny: ruskú menšinu oficiálne uznalo v roku 2005 a srbskú v roku 2010.

Od roku 2015 je ruský a srbský jazyk uznaným menšinovým jazykom v SR.

Ohľadom iniciatívy uznania vietnamskej menšiny navštívil splnomocnenca pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho predstaviteľ vietnamskej komunity na Slovensku Viet Nguyen a člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Ladislav Oravec.

Pán Nguyen pripomenul, že členovia vietnamskej komunity sú integrálnou súčasťou slovenskej spoločnosti už dlhé desaťročia, a preto považuje za potrebné hovoriť aj o ochrane rozvoja ich národnostnej identity a o potrebe dostať sa do skupiny uznaných národnostných menšín. Splnomocnenec pripomenul, že k iniciatíve nemá výhrady a víta ju, ale ako poradný orgán vlády navrhuje obrátiť sa aj na samotných predstaviteľov vlády.

Okrem iného zdôraznil, že každá menšina si musí presne zadefinovať reálne ciele a očakávania od štátu v oblasti ústavných menšinových práv.

Na základe minuloročného sčítania sa na Slovensku k vietnamskej národnosti prihlásilo 2793 ľudí a 489 si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť.