Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

V. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

9. októbra 2012 sa uskutočnilo V. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky. Výbor je odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na čele ktorej stojí podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Na zasadnutí výboru boli prijaté štyri uznesenia, z ktorých dve sa týkajú dotačného programu Kultúra národnostných menšín, jedno hodnotiacich správ, ktoré majú byť vypracované členmi výboru a posledné protestu Komory obrody rómskeho národa vo vzťahu k niektorým vyhláseniam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu. Zápisnica zo zasadnutia bude onedlho zverejnená na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.