Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Uskutočnili sa doplňujúce voľby do menšinového výboru

V pondelok, 23. októbra 2023, sa v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na Námestí 1. mája 18 v Bratislave za účasti notára uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre vietnamskú a rusínsku národnostnú menšinu.

Za vietnamskú národnostnú menšinu bolo zaregistrovaných päť národnostných organizácií a za rusínsku národnostnú menšinu bolo zaregistrovaných osem národnostných organizácií, ktorých zástupcovia si zvolili člena a náhradníka člena výboru za každú menšinu.

Za vietnamskú národnostnú menšinu bol zaregistrovaný jeden kandidát na člena a jedna kandidátka na náhradníčku člena výboru. Za rusínsku národnostnú menšinu bol zaregistrovaný jeden kandidát na člena a jeden kandidát na náhradníka člena výboru.

Na priebeh zhromaždenia dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Za člena výboru za vietnamskú národnostnú menšinu bol zvolený:

Viet Nguyen

Za náhradníčku člena výboru za vietnamskú národnostnú menšinu  bola zvolená:

Hoa Nguyen Thi

Za člena výboru za rusínsku národnostnú menšinu bol zvolený:

Martin Karaš

Za náhradníka člena výboru za rusínsku národnostnú menšinu bol zvolený:

Matúš Dopiriak

Zvolených kandidátov oficiálne vymenuje za člena a náhradníka člena výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, László Bukovszky.

Notárska zápisnica k voľbám [PDF - 837.38 kB]