Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Učebnice pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa dnes stretol s odborníkmi pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín. Hlavnou témou rokovania boli informácie týkajúce sa aktuálneho zabezpečenia učebníc ministerstvom školstva pre potreby škôl a školských zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom národnostných menšín pre školský rok 2012/2013.