Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie s delegáciou z Chorvátska

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy 19. októbra 2012 na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky prijal delegáciu z Chorvátska, ktorú tvorili Darija Krstičevic, prednostka chorvátskeho Štátneho úradu pre Chorvátov žijúcich v zahraničí, Kristijan Turkalj, hlavný tajomník Štátneho úradu pre Chorvátov žijúcich v zahraničí, Jakša Muljačic, veľvyslanec, Tuga Tarle, radkyňa a Hilda Mitterpachová, predstaviteľka chorvátskej menšiny na Slovensku. Duskusia sa viedla najmä o postavení chorvátskej menšiny na Slovensku, s osobitným zreteľom na podporu kultúry Chorvátov a na situáciu Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Strany sa zhodli v tom, že vo vylepšovaní postavenia múzea treba urobiť opatrenia prostredníctvom spolupráce chorvátskej diplomacie na Slovensku s príslušnými slovenskými orgánmi, okrem iného aj s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.