Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny hľadá perspektívnych a šikovných študentov so záujmom byť v centre politického diania.

Čo Vás čaká?
Spolupodieľanie sa na tvorbe podkladov pre účely Úradu splnomocnenca, príprava zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny, účasť na zasadnutiach a rokovaniach so splnomocnencom a mnoho ďalšieho.

Doba trvania a miesto výkonu stáže
Stáž bude prebiehať 2 mesiace, prezenčnou formou priamo na Úrade splnomocnenca pre národnostné menšiny v rozsahu aspoň 2 pracovné dni v týždni. V individuálnych prípadoch je možné prispôsobiť čas a prítomnosť stážistu po vzájomnej dohode s Úradom splnomocnenca.

Stážistu hľadáme na obdobie júl – august/ august – september  2024, v po vzájomnej dohode môže byť toto obdobie prispôsobené možnostiam stážistu.

Kritériá prijatia
Prihlásiť sa môžu študentky a študenti vysokých škôl, ktorí absolvovali aspoň  1. ročník vysokoškolského štúdia prvého stupňa (Bc.), so záujmom angažovať sa v rozvoji a zabezpečovaní práv národnostných menšín na Slovensku.

Termíny a spôsob podania prihlášky
Termín uzávierky prihlášok je 20.6.2024.

Do vyššie uvedeného termínu nám zašlite email na adresu splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk, v ktorom sa nám stručne predstavíte.

K emailu nezabudnite priložiť:
- životopis
- motivačný list s dôvodmi, prečo by ste chceli stáž absolvovať a čo od nej očakávate

Vybrané uchádzačky a uchádzačov budeme kontaktovať a pozveme ich na osobný pohovor.

Tešíme sa na Vás!