Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec žiada citlivý prístup pri osadzovaní dopravných značiek

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bol pred niekoľkými dňami informovaný miestnymi obyvateľmi a médiami o skutočnosti, že v meste Komárno sú na niektorých dopravných značkách názvy miest z Maďarska uvedené podľa slovenského pravopisu. Splnomocnenec vlády považuje uvádzanie označení geografických objektov za mimoriadne citlivú záležitosť, ktorá v značnej miere ovplyvňuje aj spolunažívanie medzi príslušníkmi rôznych národností. Preto v tejto veci nadviazal kontakt so Slovenskou správou ciest, aby sa našlo riešenie, s ktorým budú spokojní miestni obyvatelia a zároveň bude v súlade s medzinárodnými štandardmi.