Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR na Európskom rómskom kováčskom sympóziu

V sobotu 8.septembra 2012 o 13.h v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej sa splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zúčastní na 9.Európskom rómskom kováčskom sympóziu a prihovorí sa účastníkom. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny László A.Nagya a s finančnou podporou Úradu vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín 2012. Cieľom sympózia je prezentácia kováčskej tvorby a tradičných rómskych remesiel. Po slávnostnom otvorení podujatia sa uskutoční brífing splnomocnenca vlády SR.