Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec sa zúčastnil pracovnej cesty do Budapešti

Splnomocnenec Horony zdôrazňuje, že dobré slovensko-maďarské susedské vzťahy sú silným základom aj pre rozvoj maďarskej komunity na Slovensku. Ako člen slovenskej vládnej delegácie sa zúčastnil stretnutia premiérov, na ktorom sa preberali možnosti posilnenia vzťahov a nové perspektívy, ktoré sa otvárajú v rámci úzkej spolupráce dvoch krajín. Na stretnutí sa obidve strany zhodli, že otázka národnostných menšín je dôležitou súčasťou našich vzťahov a vyjadrili želanie, aby v budúcnosti už nikdy nebola dôvodom na napätie.

Predseda vlády SR Róbert Fico vyzdvihol aj na tlačovej konferencii vymenovanie Ákosa Horonya za splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny ako vymenovanie človeka, ktorý pochádza z najsilnejšej národnostnej menšiny a vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti ich čaká veľa zaujímavej a užitočnej práce. Naznačil tiež, že v súvislosti s identifikovaním tejto práce v krátkom čase uskutoční stretnutie so splnomocnencom.