Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec sa stretol s veľvyslankyňou Rakúska

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal na pôde Úradu vlády SR veľvyslankyňu Rakúskej republiky v SR Margitu Bruck-Friedrich. Veľvyslankyňa sa zaujímala hlavne o menšinovú problematiku, o názor splnomocnenca na výsledky sčítania obyvateľstva a o kroky, ktoré v tejto súvislosti úrad splnomocnenca pripravuje.

Obaja sa zhodli, že spoločné historické korene nám ponúkajú možnosť lepšie pochopiť menšinovú problematiku v oboch krajinách. Splnomocnenec Bukovszky zdôraznil, že otázka druhej národnosti priniesla objektívnejší obraz aj o počte príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku. Veľkou výzvou bude nájsť spôsob ako zapojiť aj týchto občanov s nemeckými koreňmi do menšinového života. Osobne predpokladá, že pripravovaný menšinový zákon ponúkne vhodné možnosti a podarí sa tak posilniť nemecký menšinový jazyk v obciach s početnou nemeckou menšinou. Z výsledkov sčítania vyplýva, že počet nemeckých obcí sa zvýši o obec Chmeľnica, ktorá je centrom nemeckej menšiny na Spiši.

Veľvyslankyňa Bruck-Friedrich poznamenala, že veľmi citlivo vnímala minuloročné politické diskusie ohľadom otázky druhej národnosti. Myslí si, že výsledky sčítania verne odzrkadľujú skutočnosť o nemeckej menšine. Veľvyslanectvo má intenzívne kontakty s nemeckými menšinovými predstaviteľmi a Rakúske kultúrne fórum aktívne propaguje nemeckú kultúru. Ocenila komplexný obraz o menšinovej problematike a očakáva, že táto spolupráca sa môže ešte zintenzívniť. Splnomocnenec uvítal partnerstvo a otvorenú komunikáciu, ktorá môže prispieť k zviditeľneniu a posilneniu nemeckej menšiny na Slovensku.