Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec sa stretol s premiérom

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa stretol s premiérom vlády SR Ľudovítom Ódorom, s ktorým diskutovali o aktuálnej situácii menšín na Slovensku.

Splnomocnenec na stretnutí priblížil prácu svojho úradu a vyzdvihol niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré z dôvodu politických turbulencií nemohli byť dotiahnuté do konca. Splnomocnenec dúfa, že v nasledujúcich mesiacoch niektoré procesy sa podarí znova naštartovať. Pán premiér Ódor potvrdil, že jeho vláda nezabúda na menšiny a pripravuje  novú stratégiu pre všetky menšiny, v rámci ktorej národnostné menšiny budú mať adekvátne zastúpenie. Očakáva, že tento materiál bude prospešný pre budúcu vládu.