Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec rokoval s ministrom zahraničných vecí

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy dnes rokoval na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Na stretnutí sa zúčastnené strany dohodli na možných formách spolupráce pri napĺňaní vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín.