Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec prijal veľvyslankyňu Kanady

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal dnes J.E. Valerie Raymond, veľvyslankyňu Kanady v Českej republike a na Slovensku. Hlavnou témou rozhovoru boli otázky viacjazyčnosti, multikulturalizmu, postavenia a integrácie národnostných menšín.