Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec prijal riaditeľa Divadla Thália

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy prijal Józsefa Czajlika, riaditeľa Divadla Thália Košice, ktorý ho informoval o aktuálnej situácii divadla s osobitným zreteľom na problémy financovania. Problémy sa týkajú najmä zabezpečenia umeleckej činnosti, materiálno-technického rozvoja divadla, ako aj zájazdových aktivít. Splnomocnenec načrtol spôsoby ako bude jeho úrad nápomocný divadlu v roku 2012: bude hľadať možnosti podpory u zriaďovateľa, osloví Košický samosprávny kraj, ako aj mesto Košice, ktoré bude v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Riaditeľ Divadla Thália ponúkol splnomocnencovi súčinnosť pri tvorbe dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2013.