Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec navštívil Generálnu prokuratúru SR

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák prijal splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Ákosa Horonya.

Hlavnou témou spoločného stretnutia, na ktorej prokuratúru okrem námestníka GP SR zastupovala aj prokurátorka GP SR Karolína Staroňová, bola aktualizácia a informovanie o stave používania jazykov národnostných menšín na úrovni prokuratúry, najmä pokiaľ ide o vizuálnu dvojjazyčnosť, t. j. označovanie prokuratúry na budovách prokuratúr sídliacich v mestách, v ktorých občania Slovenskej republiky, patriaci k niektorej z národnostných menšín, tvoria najmenej 15 % obyvateľov.  Obe strany tiež diskutovali o stave uvádzania úradných hodín prokuratúry, prípadne ďalších informácií týkajúcich sa prokuratúry v jazyku národnostných menšín. V tejto súvislosti ide o Okresnú prokuratúru Dunajská Streda, Okresnú prokuratúru Galanta, Okresnú prokuratúru Komárno, Okresnú prokuratúru Nové Zámky, Okresnú prokuratúru Rimavská Sobota a Okresnú prokuratúru Rožňava, ktoré sídlia v mestách s maďarskou národnostnou menšinou a Okresnú prokuratúru Svidník, ktorá sídli v meste s rusínskou národnostnou menšinou.

Splnomocnenec Horony ponúkol súčinnosť pri rôznych prekladoch a ocenil otvorený prístup generálnej prokuratúry k menšinovým jazykovým právam.