Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec na stretnutí reprezentantov sudetonemeckých a karpatskonemeckých združení

Bratislave sa konalo spoločné stretnutie reprezentantov sudetonemeckých a karpatskonemeckých združení v Bavorsku s predstaviteľmi Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. Cieľom bolo oboznámenie sa so situáciou národnostných menšín na Slovensku a v Nemecku a hľadanie nových ciest budúcej spolupráce. Medzi referentmi boli aj nemecká veľvyslankyňa v SR Barbara Wolf, český veľvyslanec v SR Rudolf Jindrák a hlavný rabín v SR Misha Kapustin. S problematikou národnostných menšín na Slovensku účastníkov oboznámil Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony. Podujatia sa zúčastnili aj (foto zľava) Ortfried Kotzian, predseda predstavenstva sudetonemeckej nadácie, Ludwig Spaenle, splnomocnenec bavorskej vlády pre pre židovskú problematiku a antisemitizmus, Misha Kapustin, Ondrej Pöss, predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, Brunhilde Reitmeier-Zwick spolková predsedkyňa Karpatskonemeckého krajanského združenia v Nemecku, Stefan Hörtler, predseda Sudetonemeckého krajanského združenia v Bavorsku, Ákos Horony, Josef Zellmeier, poslanec bavorského krajinského snemu a predseda jeho finančného výboru, zároveň predseda Karpatskonemeckého krajanského spolku v Bavorsku a Andreas Schmalcz, člen vedenia Sudetonemeckého krajanského združenia.

Foto: Frank Altrichter