Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec Bukovszky na „východe“

Od 1. marca bude účinné nové nariadenie vlády, ktoré určuje, v ktorých obciach sa používanie menšinového jazyka stane povinnosťou. Do zoznamu  pribudne 125 nových obci, z ktorých väčšina sa nachádza v Prešovskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa splnomocnenec Bukovszky stretol s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a diskutovali o povinnostiach samosprávneho kraja. Predseda Majerský prisľúbil postupné plnenie zákona, v prvom rade osadenie dopravných označení na začiatku a konci obce. Splnomocnenec okrem sídla samosprávneho kraja navštívil aj mestský úrad vo Svidníku, ktorému tiež od marca pribudnú povinnosti. S viceprimátorom mesta Svidník Michalom Goriščákom, prednostom MsÚ Miroslavom Novákom a riaditeľkou organizačného odboru Okresného úradu v Svidníku Helenou Petriskovou viedol intenzívnu a otvorenú diskusiu o menšinových právach.

Splnomocnenec nezabudol ani na civilnú sféru a v rámci výjazdu sa stretol s výskumníčkou rómskej kultúry Erikou Godlovou a zástupcami Rusínskej obrody a Okrúhleho stola Rusínov.