Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Samostatný Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude zachovaný

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová na štvrtkovom zasadnutí vlády stiahla z legislatívneho plánu návrh na zlúčenie fondov. Za moje krátke pôsobenie som uskutočnil s dotknutými niekoľko stretnutí s cieľom spojiť sily pre záchranu Fondu. Hneď po novom roku som napísal list pani ministerke, vyjadril som nesúhlas so zlúčením fondov a inicioval hlasovanie menšinového výboru, v ktorom menšiny uznesením odmietli návrh zlúčenia a žiadali zmenu legislatívneho plánu. Následne som uznesenie predložil aj na Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá sa stotožnila s hlasovaním výboru. Vyvrcholením celého procesu bolo osobné stretnutie s ministerkou kultúry u premiéra, na ktorom sme sa dohodli na zrušení tejto úlohy. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí podpísali petície za zachovanie Fondu, tiež členom menšinového výboru, ďalej predsedovi Maďarskej Aliancie Krisztiánovi Forróovi za otvorenie témy na stretnutí s premiérom, ale aj predstaviteľom ministerstva kultúry za konštruktívny dialóg a za vypočutie požiadavky menšín.

Viackrát som sa vyjadril v tom duchu, že pre zachovanie Kultminoru urobím všetko čo bude v mojich silách, tento sľub som splnil. Pokračujeme v práci a budeme spolupracovať na novelizácii zákona tak, aby bol Fond pružnejší a aby pracoval pre väčšiu spokojnosť národnostných menšín. Toto je úloha, ktorá nás teraz čaká. Kultminoru teraz „hrozí“ už len jediná vec: bude musieť pracovať efektívnejšie.