Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Rozrastá sa rodina národnostných menšín

Dnešným rozhodnutím vlády Slovenskej republiky sa vietnamská komunita stala štrnástou národnostnou menšinou na Slovensku. Samotná deklarácia vlády nie je len symbolickým aktom, ale prináša so sebou aj konkrétne záväzky zo strany štátu voči členom vietnamskej komunity.

Bol som na začiatku procesu iniciatívy príslušníkov vietnamskej menšiny a vždy som argumentoval, že uznanie menšinových práv tej-ktorej menšine musí štát naplniť obsahom. Národnostné práva nemôžu byť len výkladnou skriňou, ale skutočným nástrojom na posilnenie plurality, demokratických hodnôt a čo je najdôležitejšie, nástrojom na posilnenie identity danej komunity.

Ako splnomocnenec vlády a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny vítam dnešné rozhodnutie vlády a budem dbať o to, aby vietnamská komunita na Slovensku mala pri presadzovaní svojich menšinových práv potrebnú podporu.