Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka -zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Návrh programu 45. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

16. júna 2022 (štvrtok) o 13.00 h, Hotel Bôrik, Bratislava

Zasadnutia Výboru sú verejné. Váš záujem ohláste na mailovú adresu zoltan.kovacs@vlada.gov.sk  do 15.6.2022 do 12:00 hod.

 

Otvorenie

1.Návrh programu

2.Kontrola plnenia uznesení
 

3.Voľby delegáta / delegátky Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za člena / členku Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

(predkladá predseda výboru)

 

4.Informácia zo 41. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

(predkladá podpredseda výboru)

 

5.Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky z 19. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci  k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

(predkladá predseda výboru)

 

6.Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2021

(predkladá zástupca Ministerstva kultúry SR)
 

7.Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá riaditeľka fondu)

 

8.Správa o národnostnom vysielaní RTVS

(predkladá riaditeľ sekcie národnostného vysielania a poverený riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS)
 

9.Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

(predkladá predseda výboru)

10. Rôzne