Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na májové zasadnutie Výboru pre NM

Zasadnutie Výboru je prístupné pre verejnosť. Vašu účasť nahláste na mailovú adresu: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk do 22.5.2023 do 15:00.