Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Označenia železničných zastávok a staníc v jazykoch národnostných menšín

Pokračovali rokovania medzi Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo veci označovania železničných zastávok a staníc v jazykoch národnostných menšín. Štátny tajomník Andrej Holák dnes prijal splnomocnenca vlády Lászlóa A. Nagya, aby sa na základe právneho stanoviska odbornej pracovnej skupiny dohodli na ďalšom postupe. Ministerstvo, v spolupráci s úradom splnomocnenca v priebehu najbližších týždňov prijme opatrenia, aby sa proces riešenia tejto problematiky urýchlil.