Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Otvorenie akademického roka na UJS

Splnomocnenec vlády SR László A. Nagy sa dnes zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka na Univerzite J.Selyeho v Komárne. Vo svojom príhovore pozdravil akademických funkcionárov univerzity, čestných hostí a študentov. Vyzdvihol význam UJS pre rozvoj vzdelanosti maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku a predstaviteľov univerzity ubezpečil, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny poskytne univerzite potrebnú pomoc pri riešení aktuálnych problémov.