Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Opäť si pripomíname Porajmos

Slovo porajmos v rómskom jazyku znamená zničenie. Tiež je to názov pre Pamätný deň rómskeho holokaustu. V dnešný deň si na rôznych miestach Slovenska pripomíname besnenie nenávisti a osobné tragédie, ktoré boli spáchané na základe rasových a národnostných motívov v 20. storočí. Pripomíname si udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, keď pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime  a tábora v Brezinke zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí. Počas vojny zahynulo približne 500-tisíc Rómov.

„Naša spoločnosť je čoraz viac polarizovaná ľudia často neveria už ani v základné humanistické ideály, ktoré nás formovali niekoľko storočí. Vytvárame pôdu pre nárast nenávisti, xenofóbie a rôznych foriem intolerancie.  Niekedy mám pocit, že skôr hľadáme to, čo nás rozdeľuje, ako to čo nás spája, a to nevyhnutne nahráva tragédiám. Naše generácie už nemajú priamu skúsenosť s pohromou akou bola II. svetová vojna, čo však neznamená, že máme zabúdať na obete rasového a národnostného prenasledovania. Našou povinnosťou je, aby sme sa poučili z dejín a nedali šancu ľudom, ktorí sú ochotní zničiť naše hodnoty a tým aj našu budúcnosť“, konštatoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.