Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ocenenie Roma Spirit štartuje svoj 16. ročník!

Už po šesnástykrát má verejnosť možnosť nominovať na ocenenie Roma Spirit inšpiratívne osobnosti, príbehy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju rómskych komunít a vzájomnému rešpektu. Prihlášky na ocenenie môže verejnosť zaslať do 6. septembra.

Nový ročník ocenenia odštartoval tlačovou konferenciou v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. Roma Spirit 2024 vyhlasuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a RTVS. Záštitu nad podujatím prevzal verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

„Roma Spirit každoročne prináša príklady toho, že Rómovia sú rovnocennou súčasťou ekonomického, sociálneho a kultúrneho života Slovenska," uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, spoluvyhlasovateľa Roma Spirit. „Ocenenie Roma Spirit je o poďakovaní a uznaní, ale aj o inšpirácii pre ďalších ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšej budúcnosti pre všetkých,“ dodala.

„Roma Spirit je príklad toho, keď spolupráca funguje,“ vyhlásil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško, „Roma Spirit oceňuje ľudí, organizácie a firmy, ktoré pomáhajú, aby sa Rómovia etablovali do spoločenského života,“ dodal.

Prihlášky na ocenenie osobností, tímov a aktivít, či výnimočného činu, môže verejnosť zasielať prostredníctvom online prihlášky najneskôr do 6. septembra 2024.

https://www.romaspirit.sk/prihlaska/

Zo všetkých prijatých prihlášok vyberie Prípravný výbor 21 finalistov Roma Spirit 2024. Laureátov ocenenia určí medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 23. novembra v Slovenskom rozhlase. Hostiteľom Roma Spirit 2024 je Bratislava hl. mesto. Partnerom kategórie Mimovládna organizácia je Karpatská nadácia.