Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Ocenenie Roma Spirit spustilo 14. ročník!

Už štrnástykrát má možnosť široká verejnosť nominovať inšpiratívne osobnosti, príbehy a aktivity na ocenenie Roma Spirit.

Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto si zaslúži ocenenie za šírenie odkazu vzájomnej tolerancie, porozumenia, bez predsudkov a zaužívaných stereotypov? Nominujte ho na ocenenie Roma Spirit 2022!

Pomôžte nám zviditeľniť a oceniť mimoriadnu osobnosť, novinára a publicistu, organizáciu, zodpovedného zamestnávateľa, či nasledovania hodnú obec. Viete o výnimočnom zjave v oblasti kultúry alebo o čine hodné osobitého zreteľa? Možno aj vďaka vašej prihláške bude môcť široká verejnosť spoznať tohtoročných výnimočných 21 finalistov!

Na ocenenie Roma Spirit 2022 je možné svojich favoritov nominovať do 7. septembra vyplnením online prihlášky.

Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Za trinásť rokov bolo na ocenenie Roma Spirit prihlásených 1844 aktivít, projektov, organizácií, výnimočných osobností a ocenených 83 laureátov. Viac o oceňovaní na www.romaspirit.sk

Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit 2022 sú Asociácia pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Záštitu nad podujatím Roma Spirit 2022 prebrala prezidentka SR, Zuzana Čaputová.

Zo všetkých právoplatne prijatých prihlášok vyberie v septembri 21 finalistov Prípravný výbor Roma Spirit. O siedmych laureátoch 14. ročníka Roma Spirit rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka. O tom, kto nakoniec získa ocenenie sa dozvieme počas slávnostného udeľovania galavečera Roma Spirit 2022, ktorý bude vysielať RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Partnerom kategórie Mimovládna organizácia je Karpatská Nadácia, partnerom kategórie Médiá Nadácia otvorenej spoločnosti, kategórie Kultúra Štátna vedecká knižnica v Prešove a partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres.

www.romaspirit.sk

FB @romaspirit.slovensko

IG @romaspirit.slovensko

Youtube Roma Spirit