Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Novým splnomocnencom pre národnostné menšiny sa stal Ákos Horony

Novým splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny sa stal Ákos Horony. Jeho vymenovanie k 21. decembru 2023 schválila na stredajšom rokovaní vláda.
Horony pôsobil v ostatných rokoch v komunálnej politike, bol tiež členom jazykovej poradnej skupiny za maďarský jazyk na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.