Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Nevzdávajme sa materinského jazyka!

Kodifikovaný rusínsky jazyk onedlho vstúpi do svojho tretieho desaťročia a určite bude aj príležitosť sumarizovať, čo prinieslo porevolučné obnovenie rusínskej národnosti a skvalitnenie úrovne rusínskeho jazyka pre našu tretiu najpočetnejšiu národnosť. 27. januára 1995 rusínska inteligencia aktom vyhlásenia kodifikácie v Bratislave rozhodla, že Rusíni do novodobých dejín tohto štátu vstúpia so vztýčenou hlavou. Bolo to smelé, ale správne rozhodnutie. Napriek všetkým ekonomickým ťažkostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú život na severovýchode Slovenska a vedú k hrozivému starnutiu, rusínsky jazyk žije a dúfam, že sa aj naďalej bude rozvíjať. V prvom rade je na rusínskej menšine, aby si nastavila svoje priority, ale z pozície splnomocnenca budem pri zviditeľňovaní rusínskeho jazyka nápomocný. Už ako občiansky aktivista som bojoval za dvojjazyčné dopravné značky, ktoré budú osádzané aj na rusínskom vidieku, aby každý videl, že tu už niekoľko storočí žije hrdý národ, ktorý svojou kultúrou obohacuje nás všetkých.