Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva splmomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na UKF v Nitre

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A.Nagy prijal pozvanie dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií Attilu Komzsíka. Počas pracovnej návštevy sa splnomocnenec oboznámil so súčasnou situáciou na fakulte a s možnosťami jej ďalšieho rozvoja. Rokovanie sa dotýkalo aj nových študijných programov na fakulte, vedecko-výskumnej činnosti, projektov a konferencií. Na záver sa obidve strany dohodli na formách a možnostiach spolupráce medzi úradom splnomocnenca a fakultou.