Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návšteva predstaviteľov Jókaiho divadla v Komárne

Dňa 31.10.2012 splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László A. Nagy prijal Tibora Tótha, riaditeľa a Tibora Dobaiho, ekonomického riaditeľa Jókaiho divadla v Komárne, ktorí ho informovali o aktuálnej situácii divadla a o programoch v jubilejnej 60. divadelnej sezóne. Strany sa dohodli na spolupráci pri rozvoji národnostnej kultúry a na spoločnom riešení aktuálnych problémov vo financovaní a právnom postavení národnostných divadiel.