Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Návrh programu 52. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Návrh programu 52. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 

20. marca 2024 (streda) o 11.00 h, Hotel Bôrik, Bratislava

Zasadnutia výboru sú verejné. Záujem nahláste na mailovú adresu zoltan.kovacs@vlada.gov.sk  do 18.3.2024 14:00

Otvorenie

  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení 

 

  1. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá riaditeľka fondu)

 

  1. Voľba člena Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá predseda výboru a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny)

 

  1. Informácia o aktuálnom stave používania jazykov národnostných menšín
    (predkladá predseda výboru a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny)

 

  1. Informácia o posilnení kompetencií splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

(predkladá predseda výboru a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny)

 

  1. Rôzne

- Informácia o odporúčaniach Vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny Kairata Abdrakhmanova o efektívnej participácii národnostných menšín v sociálnej a hospodárskej oblasti

(predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

 

- Informácia o odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy o aktívnej politickej účasti mládeže národnostných menšín

(predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

 

- Informácia o aktuálnom priebehu 6. kola monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR.

(predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)


 

 

Záver